Drobečková navigace

TJ Šaratice > MLÁDEŽ ► > Povinnosti a zásady

Povinnosti hráčů a jejich zák. zástupců v týmech mládeže.

  

Povinná výbava hráče.

     Zajistí klub:

 • čistý dres na každé utkání
 • míč na trénink a zápasy
 • rozlišovák
 • tréninkové pomůcky

     Zajistí rodiče: 

 • kopačky s nekovovými kolíky - na hřiště
 • sálovou obuv - do haly (ne obyčejné tenisky)
 • chrániče (nejlépe s ochranou kotníku)
 • láhev na pití (nejlépe plnou :-))  

Povinností hráčů:

 • pravidelně a včas se dostavovat na tréninky a utkání (pokud se hráč nemůže  z vážných důvodů dostavit, omluví se co nejvíce předem)
 • na zápasy mít s sebou povinnou výbavu (kopačky, chrániče, pití)
 • Při dopravě na venkovní utkání, hráč menší než 140 cm, nebo váze do 36 kg musí mít minimálně podsedák.

Povinností rodičů:

 • zajímat se o dění  v týmu, v rámci možností podporovat dítě a hru samotnou
 • spolupracovat při zajišťování dopravy dětí na venkovní zápasy
 • včas platit příspěvky

Bezpečnostně - právní minimum:

Klub, funkcionáři klubu, vedoucí mužstev, trenéři, (dále jen pověřené osoby), nenesou v žádném případě  za hráče   žádnou zodpovědnost mimo oficiální  místa a časy fotbalových zápasů, tréninků a jiných akcí pořádaných TJ Šaratice (dále jen akce).  Pověřená osoba přebírá hráče ke své zodpovědnosti vždy v čase a místě konání  akce  a to na dobu konání akce, jak při domácích, tak i  venkovních akcích. Pokud hráč během akce svévolně opustí prostor ve kterém se akce koná, nebo neuposlechne příkazů pověřené osoby, nenese za hráče pověřená osoba žádnou zodpovědnost. Doprava na akce se za akci samotnou nepovažuje.